Niech żyją zmarli

Paneliści

Olga Tokarczuk

Olga Tokarczuk

  fot. K. Karpati i D. Zarewicz

  prof. dr hab. Dariusz Czaja

  prof. dr hab. Dariusz Czaja

   fot. K. Łozińska

   dr hab. Magdalena Barbaruk

   dr hab. Magdalena Barbaruk

    fot. P. J. Fereński

    Temat panelu

    „Moja książka nie jest o umieraniu i śmierci; to książka o życiu. W perspektywie eko-nekro, którą tam proponuję, śmierć́ jest tylko formą życia. Interesuje mnie nie tyle umieranie, ile czerpanie życia z tego, co uważa się za martwe. Interesuje mnie nekrowitalizm” – mówiła Ewa Domańska w 2017 o swojej książce Nekros. Kilka lat później ukazała się książka Vinciane Despret Wszystko dla naszych zmarłych. Opowieści tych, co zostają, która stała się bezpośrednią inspiracją dla tematu panelu. Filozofka pisze w niej, że zmarli domagają się od żywych Latourowskiego „ustanowienia”. Czy chcą czegoś od humanistów? Jak odczytywać to wezwanie?

    Różnice w sądach na temat zmarłych, jakie prezentują zaproszeni goście – Olga Tokarczuk, Ewa Domańska, Dariusz Czaja – są pochodnymi koncepcji życia, człowieczeństwa i roli, jaką pełni w ich określeniu kultura. Wszystkie z nich można określić jednak jako etyczne, niedualistyczne, postoświeceniowe. Ramy tematyczne spotkania wyznacza pytanie, jaką rolę w ustanowieniu zmarłych odgrywa dyskurs, narracja, opowieść, literatura, tekst naukowy rozumiany także jako artefakt literacki. Czy literatura wyprzedziła to, co rozpoznaje się w naukach humanistycznych (np. tzw. zwrot forensyczny włączający metody kryminalistyki do humanistyki)?

     

    Jakie są figury zmarłych, pod którymi pojawiają się oni w świecie dyskursu? Twarze, ciała, martwe szczątki, kości… Słowa te odsyłają do innych sposobów myślenia o zmarłych. Czy dziś – wkraczając w humanistyką środowiskową – przeszliśmy od „twarzy” do „kości”? W Anglii Prowadź swój pług przez kości umarłych funkcjonuje powszechnie pod skróconym tytułem „Kości”, the Bones. „Przyszłość jest w kościach” – podkreśla słowa Edwarda H. Carra Ewa Domańska. Kości jako koniec i początek, śmierć i przyszłość. Czy jednak zmarły w postaci kości lub szczątków może zostać ustanowiony?

    Co dzieje się, gdy uczeni wykorzystują literaturę w funkcjach epistemologiczno-ontologicznych, jak uczynił to Dariusz Czaja ze zbiorem szklanych portretów wykonanych przez Stefanię Gurdową, dając zmarłym głos tj. wiersze amerykańskiego poety Edgara Lee Mastersa (zob. Pamięć i szkło. Archiwum martwych twarzy, „Konteksty” 2020, nr 1–2). Czy humanista jest/powinien stać się medium? Jakie jest właściwe środowisko dla zmarłych, byśmy mogli z nimi dobrze funkcjonować, współpracować? Wydaje się, że może nim być współczesna humanistyka, zwłaszcza ta, która powstaje w szczególnych miejscach. Olga Tokarczuk powtarza, że gdy przeprowadziła się na Dolny Śląsk, to, co umarłe, zaczęło do niej szeptać, weszła w stan nawiedzenia – to duch zmarłej kazał jej pisać, mówił jej rzeczy, które ma zapisać.

    Humaniści muszą odpowiadać zmarłym. Podczas spotkania będziemy się zastanawiać, jak to robić i po co.

    Olga Tokarczuk – pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, psycholożka, laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Autorka powieści Podróż ludzi Księgi (1993), E. E. (1995),  Prawiek i inne czasy (1996), Dom dzienny, dom nocny (1998), Ostatnie historie (2004), Anna In w grobowcach świata (2006), Bieguni (2007), Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009), Księgi Jakubowe (2014), Empuzjon (2022), zbiorów opowiadań Szafa (1998), Gra na wielu bębenkach (2001), Opowiadania bizarne (2018), a także esejów Lalka i perła (2000) oraz Czuły narrator (2020), zbioru felietonów Moment niedźwiedzia (2012) i książki dla dzieci Zgubiona dusza (2018). Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1997) oraz Paszportu „Polityki” (1997, 2020), Nagrody Kulturalnej Śląska (2003), Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego (2008), Uznamskiej Nagrody Literackiej (2012), Słoweńskiej Nagrody Literackiej Europy Środkowej – Vilenica (2013) oraz Międzynarodowej Nagrody Mostu (Brückepreis) Europa-Miasta Zgorzelec/Görlitz (2015). Pięciokrotnie nominowana do literackiej nagrody Nike, którą otrzymała dwukrotnie: w 2008 roku za powieść Bieguni i w 2015 za Księgi Jakubowe. Za Dom dzienny, dom nocny otrzymała prestiżową nagrodę Brücke Berlin – Preis (2002) i była nominowana do International IMPAC Dublin Literary Award (2004). Za Zgubioną duszę (wraz z Joanną Concejo) otrzymała wyróżnienie Bologna Ragazzi Award (2018). Laureatka nagrody The Man Booker International Prize za książkę Bieguni (Flights) w tłumaczeniu Jennifer Croft (2018) oraz Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (2018), za „wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”. Utytułowana doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Honorowa obywatelka miasta Nowa Ruda (2009), Wrocławia (2019), Warszawy (2020) i Krakowa (2021).

    Ewa Domańska – profesor nauk humanistycznych na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz od 2002 visiting professor w Department of Anthropology, Archaeology Center i The Division of Literatures, Cultures, and Languages, Stanford University (trymestr wiosenny). Zajmuje się metodologią historii, współczesną teorią i historią historiografii oraz porównawczą teorią nauk humanistycznych i społecznych. Badania empiryczne prowadzi na temat relacji między ekobójstwami i ludobójstwami, ontologii ludzkich szczątków i ekshumacji politycznych. Autorka projektów humanistyki afirmatywnej, historii ratowniczej oraz nekrohumanistyki. Opublikowała m.in. nominowaną do nagrody Długosza monografię: Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała (2017) oraz Ekshumacje polityczne. Teoria i praktyka (red. z Alexandrą Staniewską, 2022, w druku).

    Dariusz Czaja – profesor nauk humanistycznych, antropolog kultury, eseista, recenzent muzyczny. Kierownik Katedry Współczesnych Praktyk Kulturowych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, wieloletni redaktor kwartalnika „Konteksty” (Instytut Sztuki PAN). W swojej pracy stara się łączyć szeroko pojętą perspektywę antropologiczną z myślą filozoficzną i teologiczną. W rozległych zakresowo studiach zajmuje się hermeneutycznymi analizami filmu, literatury, fotografii traktując te dziedziny jako szczególnego rodzaju źródła antropologiczne. Autor 10 monografii, redaktor 5 tomów zbiorowych i ponad stu artykułów ogłaszanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Ostatnio wydał Blask ciemnieje. Lektury hermeneutyczne. Jego książki uzyskiwały prestiżowe nagrody (m.in. Warszawska Premiera Literacka, Nagroda TVP Kultura, nominacje do Nagrody Nike). Stale współpracuje z kilkoma ośrodkami uniwersyteckimi w Polsce (m. in. Uniwersytet Wrocławski, Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku).

    Moderatorka:


    Magdalena Barbaruk – dr hab., kulturoznawczyni, Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Członkini Rady Programowej Akademickie Centrum Badawcze Olgi Tokarczuk Ex-Centrum. Zajmuje się sprawczością literatury, jej wpływem na kształtowanie sposobów życia oraz wytwarzanie przestrzeni. Autorka monografii Długi cień Don Kichota (Kraków 2015 / The Long Shadow of Don Quixote, Frankfurt am Main 2015), Sensy błądzenia. La Mancha i jej peryferie (Kraków 2018) oraz filmu dokumentalnego Błędne mapy (NCN, 2012-2014, projekt pt. La Mancha jako ziemia literatury. Kulturowy status tras literackich, IEiAK UJ). Od 2018 roku prowadzi w Ameryce Południowej badania nad Amereidą i poetycko-architektoniczną działalnością tzw. „Szkoły z Valparaíso” (NCN, projekt pt. Trajektorie słowa. Kulturowe oddziaływanie Amereidy). Współautorka książki Śladami fotografii Augustyna Czyżowicza. Album z doliny Łachy. Publikuje w „Kontekstach. Polskiej Sztuce Ludowej” (wraz z D. Czają przygotowała numer 2015 nr 4 pt. Itineraria literackie a z T. Szerszeniem numer 2020/4 pt. Ameryka Łacińska. Archiwa utopii, praktyki oporu, Amereida), „Kulturze Współczesnej”, „Pracach Kulturoznawczych”.