Komitet organizacyjny

dr hab. Magdalena Barbaruk

dr Piotr Jakub Fereński

dr Dawid Junke

dr Małgorzata Kozubek

dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska, sekretarz 

dr hab. Krzysztof Łukasiewicz

dr Jacek Małczyński