Kalendarium

20.12.2020
Otwarcie procedury zgłaszania propozycji paneli tematycznych
15.02.2021
Zakończenie procedury zgłoszeń paneli
25.02.2021
Rozstrzygnięcie konkursu na panele przez Radę Programową
03.01.2022
Zgłoszenia indywidualne

Rozpoczęcie procedury przyjmowania zgłoszeń indywidualnych wystąpień

30.03.2022
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń indywidualnych
15.04.2022
Ogłoszenie listy uczestników z indywidualnymi wystąpieniami
04.05-20.06.2022
Przyjmowanie opłat zjazdowych.
15.07.2022
Ogłoszenie programu zjazdu