Ogłoszenia

Ogłoszenie programu Zjazdu

W zakładce "Program" ➝ "Harmonogram" znajdziecie Państwo program Zjazdu.

Przedłużony termin wnoszenia opłat

Przedłużamy termin wnoszenia opłat za Zjazd do poniedziałku, 20 czerwca 2022.

Opłaty za zjazd - dane do przelewu i formularz fakturowy

Szanowni Państwo,

prosimy o przelewanie opłat za uczestnictwo w zjeździe zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Tytuł przelewu: "Imię i nazwisko uczestnika - 7003/0173/22"

Numer konta do przelewu: PLN 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538 

Odbiorca przelewu: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

W tytule przelewu należy koniecznie zawrzeć numer konferencji - 7003/0173/22 - oraz imię i nazwisko uczestnika!

 

Jeśli będziecie Państwo potrzebowali faktury za opłatę konferencyjną, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza: https://forms.gle/zbHjG2R1qbhyMCJ89

Ogłoszenie wystąpień przyjętych do paneli tematycznych

W sekcji Program opublikowana została lista wystąpień zakwalifikowanych do paneli tematycznych IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

Wysokość opłaty za uczestnictwo w Zjeździe

Ustalono wysokość opłat za uczestnictwo w IV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego:

600 zł - prelegentki/prelegenci niebędący członkami PTK

500 zł - prelegentki/prelegenci będący członkami PTK

300 zł - prelegentki/prelegenci będący doktorantami/doktorantkami/studentami/studentkami lub nieposiadający afiliacji, uczestnicy/uczestniczki nie wygłaszające referatu

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, w przerwach obrad napoje, lunch oraz bankiet.  

Wybrane wystąpienia opublikowane zostaną w formie monografii wieloautorskiej oraz numerach wybranych czasopism kulturoznawczych. 

Zgłoszenia referatów do sesji panelowych

Uruchomiono możliwość zgłaszania referatów do sesji panelowych. Opisy sesji i odnośniki do formularzy zgłoszeniowych znajdują się w zakładce PROGRAM -> Sesje panelowe. Zgłoszenia referatów należy przesyłać do 30.03.2022 r. za pomocą dostępnego przy opisach sesji formularza. Lista przyjętych referatów zostanie ogłoszona na stronie Zjazdu do 15.04.2022 r.

Lista przyjętych paneli tematycznych

W sekcji Program opublikowana została lista paneli tematycznych przyjętych na IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Nabór referatów do paneli tematycznych zostanie otwarty 03.01.2022 r.

Zmiana terminu zjazdu

Rada Programowa IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego podjęła decyzję o przełożeniu terminu Zjazdu na 15-17.09.2022 r. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym Kalendarium.

Zgłaszanie paneli

Do 15.02.2021 r. trwa zgłaszanie propozycji paneli tematycznych. Osoby zainteresowane zgłaszaniem paneli prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się w zakładce ZGŁASZANIE PANELI. Zgłoszenie powinno zawierać opis planowanego panelu. Rada naukowa dokona wyboru i lista zakwalifikowanych paneli zostanie opublikowana na stronie 28.02.2021 r. Po ogłoszeniu listy otwarty zostanie nabór referatów do poszczególnych paneli.