Rada programowa

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Iwona Kurz, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Tomasz Majewski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Prezes PTK)

dr hab. Witold Nowak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Andrzej Radomski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Agata Skórzyńska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)