• Lokalizacja

  Instytut Kulturoznawstwa UWr
  ul. Szewska 50/51,
  50-139 Wrocław

 • Telefon

  +48 71 344 42 55

 • Email

  ptk4zjazd@gmail.com